Når den fyrretyvende udgave af Randers Ugen begynder, fredag den 12. august, bliver det samtidig startskuddet på et projekt, som forvandler Havnegade til en grøn oase for én dag og binder Randers Fjord sammen med byen.

I flere hundrede år har Randers haft en tæt tilknytning til vandet med sin placering ved Randers Fjord og Gudenåen. Vandet var også afgørende for Randers som industriby med en aktiv havn, der dengang naturligt vendte mod byens ryg, da borgerne ikke skulle opleve de rygende skorstene. I dag er tiden en anden, og visionen er derfor at åbne byen op mod vandet, så fjorden og åen bliver en mere aktiv del af bylivet. Randers er Danmarks eneste flodby og har derfor et stort uudnyttet potentiale for at blive Danmarks mest attraktive, naturskønne by, hvor naturen samler byen og vandet.

Byrådet har besluttet at give randrusianerne en forsmag på visionen om ”Byen til Vandet”. Det sker ved at skabe et midlertidigt grønt byrum, lørdag den 20. august, hvor Havnegade lukkes for trafik. I stedet vil der blive skabt et byrum med græs, træer og sand, hvor der er plads til at slå sig ned. Men allerede fra begyndelse af Randers Ugen vil der opstå små tegn i bybilledet, som viser forbindelsen mellem byen og vandet.

Den nederste del af Østervold ud mod Havnegade forvandles til et byrum med græs, og træer. Ligesom der opstår et lille strandområde på Randers Havn. På en række plancher vil nysgerrige kunne læse mere om visionen ”Byen til Vandet, ligesom man på Randers Havn kan opleve fremtidens vision med et bynært flodbad. To containere kommer til at markere starten og slutningen på en 160 meter lang flydebro. Den ene container vil rage ud over kanten af kajen i indre havn i Østervold's forlængelse. Træder du ind containeren, ser du flydebroen for dig - visuelt og meget tæt på virkeligheden. Den anden container bliver placeret ved DLG-siloerne.

I begge containerne vil du også kunne se og læse mere om drømmen om et flodbad i Randers. Når den grønne-kile fra Østervold til Randers Havn bliver skabt, vil der den sidste lørdag i Randers Ugen være skabt et nyt rum for byliv til forskellige former for udendørs aktiviteter, der spiller sammen med Randers Ugens øvrige program. På randersugen.dk kan du hente information om de forskellige aktiviteter, imens du på vejeogtrafik.randers.dk, kan læse om de trafikale ændringer for dagen. Randers Ugen er Danmarks største brugerskabte festuge med mere end 500 arrangementer inden for musik, kunst, teater, sport og meget mere. Randers Ugen 2016 finder sted i dagene den 12.august-21.august.

Arrangører

Log på